Tietoa leireistä ja kerhoista


Kerhot

4H-kerhot on suunnattu 6-12 vuotiaille.

Kerhoihin ilmoittaudutaan etukäteen sähköisellä kerhokohtaisella ilmoittautumislomakkeella. Kerhoon voi tulla mukaan myös kesken vuoden. 

Kerholaiset liittyvät Suomussalmen 4H-yhdistyksen jäseniksi. Yksilöjäsenmaksu on vuodelta 35 € ja perhejäsenmaksu 70 €.
Jos ei halua liittyä jäseneksi niin silloin kerhomaksu on 35€/kerho/kerhokaudet. Kerhokausi kestää syyskuulta toukokuulle.

Olemme siirtyneet rullaavaan jäsenkauteen 7.1.2020. Uusilla jäsenillä jäsenkausi alkaa liittymiskuukauden alusta ja jatkuu 12 kk jaksoissa.

Vanhoilla jäsenillä jäsenkausi säilyy ennallaan 1.9.-31.8.

Tervetuloa monipuoliseen 4H-toimintaan jäseneksi! :)

Liity jäseneksi täältä.


4H-kerho

Tavoite
4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa.
Tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua vastuulliseksi ja yritteliääksi edistämällä:
• arjen ja käden taitoja
• yhteistyötaitoja
• kansainvälisyyttä
• luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

Kohderyhmä
4H-kerhot on suunnattu yli 6-vuotiaille. Kerhot voivat olla joko 4H-kerhoja tai 4H-teemakerhoja. Lähtökohtana on, että toimintaan osallistuvat liittyvät 4H-yhdistyksen jäseniksi. 4H on kansalaisjärjestö, jonka toiminta perustuu jäsenyyteen. Jäsenyyteen kytkeytyy myös tapaturmavakuutusturva.

Toiminnan kuvaus
Kerho kokoontuu säännöllisesti 1–2 viikon välein. Yksi kerhokerta kestää noin 1,5 tuntia. Ohjauksessa käytetään tekemällä oppimisen käytännönläheistä menetelmää.

4H-kerhoissa tarjotaan lapsille monipuolisia oppimiskokemuksia. Aihepiirejä ovat puutarha ja viherympäristö, metsä ja luonto, eläimet, koti ja keittiö, taitavat kädet, teknologia, kansainvälisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, töitä ja omaa rahaa sekä ympäristö ja kierrätys.

4H-teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen. Teemakerho voi olla ajallisesti rajattu. Teemakerhoja ovat esimerkiksi yrityskerho, kuvataidekerho, eräkerho, heppakerho,
mopokerho ja kokkikerho. Lasten ja ohjaajien yhteisenä työvälineenä toimii TOP-tehtäväpankki.

Ohjaus
4H-kerholla on aina ohjaaja. Ohjaajina toimivat koulutetut, 13–18-vuotiaat nuoret ja/tai aikuiset. Nuoret kerhonohjaajat ovat käyneet 4H-kerhonohjaajakurssin. Aikuisohjaajat
on perehdytetty 4H-työn keskeisiin sisältöihin. Ohjaajat tekevät sopimuksen paikallisen yhdistyksen kanssa.

Turvallisuus
Jokaiselle kerholle laaditaan yhdessä nuorten kanssa kerhon säännöt ja turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa on kartoitettu toiminnan riskit, niiden
ennaltaehkäisy sekä kirjattu hätätilanteissa tarvittavat toimenpiteet. Turvallisuussuunnitelma perustuu 4H-järjestön valtakunnalliseen malliin. Ohjaajilla on lasten huoltajien puhelinnumerot. Kaikissa kerhoissa on ensiaputarvikkeita. Kerhonohjaajille suositellaan ensiapukoulutusta.

Vakuutukset
4H-järjestöllä on toiminnan vastuuvakuutus sekä 4H-tapahtumia koskeva tapaturmavakuutus nuorille, jotka ovat 4H-yhdistysten jäseniä. Vakuutus on voimassa 4H-kerhoissa sekä välittömillä matkoilla kerhon ja kodin välillä.

Seuranta ja arviointi
Kerhon toiminnasta kerätään palautetta ohjaajilta, kerholaisilta ja vanhemmilta. Palautteen keräämisessä käytetään 4H-järjestön valtakunnallisia lomakkeita. Palaute ja kehittämisehdotukset esitellään yhdistyksen hallitukselle, joka päättää tarvittavista muutostoimenpiteistä.